<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> everything.html

 

You are my everything

Lavet i psp x og animation shop

Filter: eye candy 4000- Jiggle

--------------------------------------------------------------------------------------------

New Image 600 x 500 transperant

selection - select all

Copy fond4 -into selection

select none

Copy strips - past as new layer

og flyt det ned

layers - duplicate - image - mirror

copy red-randen-past as new layer

copy moldura - past as new layer

sæt den på plads

layers - arrange - move down

copy notecard - past as new layer

og flyt det på plads

copy image 5 - past as new layer

og flyt det ned på notecard , som på billedet

copy tube.pspimage - past as new layer

flyt hende over mod højre side

image - resize 85% bicubic

uden flueben i all layers

effects - 3d- drop shadow

Copy pink-dd - past as new layers

image - mirror

flyt det op , og over i venstre side

drop shadow , som sidst

new raste layer

Selection - select all

copy fl-frame , into selection

select none

Marker nu pink-dd - over i layers paletten

effects - eyecandy 4000 - Jiggle

med de her indstillinger

OK

Edit - copy merged

Åben nu din animation shop

Edit - paste as new animation

Retur til psp

undo 1 gang -

effects - eyecandy 4000- Jiggle

random seed 1 gang

Ok

edit copy merged

Tilbage til animation shop

edit - paste after current frame.

Det hele gentager du , til du har 5 frame

over i animation shop.

Edit - select all

animation - frame properties

og sæt tallet til 40.

gem som gif.

©BW-design . 31 august 2009