Flirting

Lavet i Psp x - og Animation shop

 

Filter: Mura,s meister -Poletransform

Kang 2-Color cubes

(Importeres til Unlimited 2)

Farve # aaf3fa

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

New image 850 x 600 transperant

Floodfill med #aaf3fa

Copy -fond sk- past as new layer

layers - mask from image , åben BW mask 14

 

Effects - Artistic effects - Topography

Adjust blur - blur

New raste layer , copy image cd-past as new layer

Effects -geometric effects - Perspetive horizontal

Effects - Kang 2 - Color Cubes

Effects - Distortion effects - Wave

Blend mode - Dogde - Opacity 65 %

 

Copy - Image 2 - past as new layer

Effects -mura,s meister - poletransform

Blend mode - overlay

 

Copy - manface , og flyt den op , som på billedet

Blend mode - Hart light

New raste layer

selection tool - Custom selection

Copy - vorlage - into selection - select none

Blend mode - Hart light

Layers - duplicate - image - mirror

Layers - merge down

Copy - Flirting tekst , og sæt den op i højre hjørne

Blend mode - Hart light

Adjust - sharpness - sharpen more

Copy - 48 femme - past as new layer

Effects - image effects -offeset

Adjust - sharpness - sharpen

New raste layer

selection - select all - copy - flirting ramme

into selection - select none.

Nu markerer du layert med Flirting tekst

Blendmode - opacity 65 %

Edit -copy merged

Åben din Animation shop

Edit - past as new layer

Retur til psp

Sæt nu opacity - til 40 %

edit copy merged

Tilbage til AS

Edit - past after current frame

Tilbage til Psp

Blend mode - opacity - 20%

Edit copy merged

Retur til AS

Edit past after current frame

Tilbage til psp

Blend mode - opacity 50 %

Edit copy merged

Tilbage til AS

edit past after current frame

Tilbage til psp

Blend mode - opacity 100 %

edit copy merged

Retur til AS

edit - past after current frame

Edit - select all

Animation - frame properties , og sæt tallet til 15

Du er nu færdig

Gem som Gif .

©BW - design . 13 April . 2015