love is like a puzzle

lavet i psp x, og animation shop

filter: alienskin-xenofex 2 - puzzle

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

new image 625 x 500 transperant

floodfill med forgrunds farve# c6c6c6

new layer

floodfill med baggrunds farve #396373

new mask layer - from image

og åben din final tuto 188

Layer - merge group

copy image pinc-bruch 134- past as new layer

og flyt på plads

copy balkony- past as new layer

adjust - hue and saturation- colorize

copy mds 8177 bubbles

past as new layer

adjust - colorize , som sidst

copy silber dekor- past as new layer

flyt over i venstre side

layers - duplicate - image - mirror

copy dani 1049- past as new layer

image resize 2 x 85 % bicubic

uden flueben i all layers

image - mirror

flyt ned på plads

Effects - 3 D - drop shadow

copy image 16 -past as new layer

layers - arrange - move down

flyt ned , og over i højre side

copy Hed 11- past as new layer

image - mirror- image - flip

flyt på plads

copy lm-ro-003- past as new layer

Adjust - colorize , med indstillingerne fra sidst

image - resize 2 x 85 % bicubic

uden flueben i all layers

ryk på plads.

copy - love tekst - past as new layer

og sæt på plads

new raste layer

selection - select all

copy frame 18-colombe

into selection - select none

Marker nu layert , med Hed 11 tuben

Effects - alienskin xenofex 2 - puzzle

med de her indstillinger

OK

edit - copy merged

Åben din animation shop

edit - paste as new animation

Retur til psp

undo 1 gang - effects -xenofex 2-puzzle

og tryk 1 gang på på knappen

knockout 10% remaining

OK

edit copy merged

Tilbage til AS

edit - paste after current frame

Retur til psp

undo 1 gang - xenofex2 -puzzle

tryk på knappen -knockout10% ramining

ogdu gentager det hele

til du har 6 frame, ovre i animation shop.

Inde i animationshop

edit - select all

animation - frame properties

og sæt tallet til 75

Gem som gif

©Bw -design. 23 februar 2010.

edit - select all