<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> my africa

 

My Africa

Lavet i psp x og animation shop

Åben My-tekst inde i animation shop.

resten af tuberne i psp

............................................................................................................................

New image 625 x 500 transperant

forgrund # b25211

baggrund # fb8500

Lav en gradient , og floodfill dit layers

copy paysage -lee , past as new layers

image -resice 1 gang 85 % bicubic

uden flueben i all layers.

flyt på plads , mod højre hjørne,

copy tube 366 - past as new layers

image - resice 3 gange med 85 % bicubic

uden flueben i al layers.

sæt den over i venstre side .

Blend mode - luminance (L)

copy ramme 1 - past as new layers

flyt på plads.

effects-3D- drop shadow

copy animaux - past as new layers

flyt ned på plads,

copy orangefloral- past as new layers

ryk ned på plads.

copy sun goddes - past as new layers

image - mirror

flyt på plads.

new layers .

selection - select all

copy frame - into selection

select none.

edit - copy merged.

Åben din animation shop

edit - past as new animation.

Nu skal du åbne og finde din My-tekst tube

Effects - insert image effects - gaussian blur

tryk på customize

med de her indstillinger

ok

Der er nu 10 frame.

Nu til dit billede

edit - duplicate -selectede

det gør du til der er 10 frame.

edit - propagate paste

edit select all

Tilbage til din My-tekst animation

edit -select all

og nu kan du føre den over på dit billede.

Edit - select all

Animation - frame properties

og sæt tallet til 30.

Gem som gif.

©BW-design . 12 oktober . 2009