October Memories

 

Lavet i Psp X , og Animation shop .

 

Filter : Two moon -Paper fold

Alien skin -Xenofex 2 - Flag

Eye candy 5 Impact -perspetive Tiling.

__________________________________________________

Forgrund # E49472

Baggrund # FFFFFF.

_____________________________________________________

Bloemen 186 tuben - åbnes inde i animation shop .

 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

New image 875 X 615 transperant

Floodfill med # E49472

effects - Two moon -Paperfold

Effects - Image effects -seamless tiling

 

 

New raste layer - copy - okt paper into selection - select none .

 

Layers - mask from image , åben Bw mask 4

 

 

Layers merge group .

 

Copy - okt deco 1 - past as new layer

layers - merge visible - layers duplicate

 

Effects - Xenofex 2 - Flag

 

 

Effects - Eye candy 5 Impact - perspetive shadow

 

 

New raste layer -- Floodfill med # FFFFFF

Layers mask from image , åben Cas mask 0115 -02

med de samme indstillinger som sidst.

 

 

Layers merge group - Image Mirror

Copy - Athe py 13

Image resize 1 x 85 % -- uden flueben i all layers

 

 

Copy - Okt deco 1 igen - Image resize 1 x 45 %

uden flueben i all layers .

Blend mode- Hart light .

Copy - Okt deco 2

effects - xenofex 2 -flag

Med de samme indstillinger som sidst.

Gentag igen 1 gang .

Adjust - sharpness - sharpen .

Blendmode - luminance ( L )

 

Copy - ORG 1047 - -- image resize 1 x 80 %

uden flueben i all layers .

Effects - Image effefcts -Offset

 

 

Copy -October tekst , og flyt den op på plads

New raste layer - selection - select all

 

Copy - Rahmen glimmer into selection

Blend mode -luminance ( L )

select none .

Edit -Copy merged

 

Åben din Animation shop

edit past as new animation

åben nu Bloemen 186 tuben - past as new animation

Effects - insert image effects --- Underwater

med de her indstillinger

 

 

Tryk på Customize

og sæt den til de her indstillinger

 

Ok .

 

Der skal nu være 10 frame ---- Marker 1 frame

 

Edit -Cut .

der er nu 9 frame .

På dit store billede

edit -duplicate selected

gentag til du har 9 frame .

Marker 1 frame

Edit -propagate paste

edit -- select all

På din Bloemen 186 ani

marker 1 frame ---- Edit select all

og sæt den over på dit billede .

 

Edit - select all

animation -- frame properties

og sæt tallet til 30 .

 

Du er nu færdig

Gem som Gif .

 

©BW -Design . 8 Oktober .2016