Winter magic 2

 

Lavet i Psp x , og Animationshop

 

Filter : AAA Frame works

Eyecandy 4000 - Jiggle

Forgrund farve # cab8a1

baggrunds farve # e8e0e1

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

New image 800 x 600 transperant

Floodfil med # cab8a1.

new layer og floodfill med # e8e0e1

Layers - new mask layers from image

åben maskecameron 164

 

layers merge group

 

Layers - duplicate

Effects - distortion effects - wave

 

Effects - 3 d dropshadow

 

 

Image - flip - layers - duplicate - image free rotate

Blend mode - Hardlight - opacity 40 %

new raste layer

floodfill med # ffffff

Layers - new mask from image

 

layers merge group

layers - duplicate - layers merge visible.

Selection tool - custom selection .

med de her indstillinger.

 

new raste layer - copy -gina diverse 400

into selection - select none .

Effects - image effects - seamless tiling

 

blendmode - overlay. -

Layers - merge visible. - layers - duplicate.

Effects -AAA frane works

 

Image - resize 1x 85 % - uden flueben i all layers

 

Layers - duplicate .- layers - arrange move down.

Effects - image effects - seamless tiling

med indstillingerne fra sidst.

Image - resize 1x 90 % - uden flueben i all layers.

 

Effects - 3 D - dropshadow

V - 6 - H 6 - opacity 40 - blur 10.

Gentag med - V minus 6 - H minus 6.

 

Marker øverst layer

Copy igen - Gina divers 400 - past as new layer

Image - resize 1 x 90 % - uden flueben i all layers.

 

Copy - w 100 - past as new layer

effects - Image effects - offset

Layers - duplicate . image mirror

layers merge down.

copy . element 19

image - resixe 1x 20 % -uden flueben i all layers.

Effects - image effects -offeset

Layers -duplicate - image - mirror

layers - merge down.

Copy - leny vrouw 385

image - resize 1 x 80 % - uden flueben i all layers.

Effects - image effects -offset

 

Copy - winter tekst , og sæt den på plads.

New raste layer

selection - select all

Copy - winrer frame into selection

select none .

Marker nu layert med w 100 tuben

 

Effects . eye candy 4000 - Jiggle

med de her indstillinger

 

Edit - copy merged

Åben animation shop.

Edit - past as new animation

Tilbage til psp

undo 1 gang - effects - jiggle

tryk random seed 1 gang - Ok

Edit copy merged

Retur til AS.

Edit - paste after current frame.

Tilbage til psp.

undo 1 gang -Jiggle

og gentag det hele til du har 6 frames

over i Animation shop.

Når du har de 6 frames i AS

Edit - select all

Animation - frame properties

og sæt tallet til 30.

du er nu færdig .

 

gem som Gif,

 

© Bw -Design . 4 november . 2013